Wzrost i rozwój drzewa

W życiu drzewa przebiegają jednocześnie procesy wzrostu i rozwoju. Wzrost roślin polega na powiększaniu się organów wegetatywnych, to jest pnia, korzeni, korony. Są to więc zmiany ilościowe. Rozwojem natomiast nazywamy całokształt zmian jakościowych, dokonywających się podczas życia drzewa — do wykiełkowania nasienia do śmierci rośliny. Wzrost i rozwój drzewa wymagają często odmiennych warunków. Fazy wzrostu są stosunkowo dokładnie poznane, znacznie … Czytaj dalej...

Procesy fizjologiczne drzewa

Znajomość funkcji poszczególnych organów i części drzewa oraz znajomość zachodzących w nich procesów fizjologicznych jest podstawą do prawidłowego wykonywania wielu zabiegów związanych z pielęgnowaniem drzew.

Transport wody i soli mineralnych — prąd wstępujący. Do podstawowych procesów życiowych drzew należy pobieranie, przewodzenie i wydalanie (transpiracja) wody. Pobieranie wody z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi jest bardzo skomplikowanym i jeszcze niecałkowicie wyjaśnionym … Czytaj dalej...

System korzeniowy drzewa

System korzeniowy drzewa spełnia funkcje fizjologiczne, pobierając z gleby wodę z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi, oraz mechaniczne, umocowując drzewo w podłożu. Poza tym korzenie drzewa spełniać mogą szereg innych zadań, jak na przykład magazynowanie materiałów zapasowych, oddziaływanie na glebę itp. System korzeniowy drzewa, gęsto przerastając glebę, przyczynia się do jej umocnienia i zapobiega erozji. Stosownie do tych zadań system … Czytaj dalej...

Korona drzewa

Budowa korony. Korona drzewa powstaje na skutek rozgałęzienia się pędu głównego. Jeżeli rozgałęzienie następuje na pewnej wysokości, wówczas powstaje pień, który może być przedłużony w kierunku pionowym. Jeżeli zaś rozgałęzienie powstaje w części przyziemnej, mogą powstawać formy krzaczaste, zwane często naturalnymi. Grubiejące gałęzie tworzą zwykle konary, a stare drzewa z tak osadzonymi koronami nazywa się często wielopniowymi.

O budowie i … Czytaj dalej...

Rozrost pnia drzewa

W miarę wzrostu pnia na grubość zachodzą dalsze zmiany w jego budowie. Zewnętrzne partie drewna, zbudowane z czynnych elementów przewodzących i żywych komórek, mogą przewodzić wodę i magazynować substancje zapasowe. Te partie drewna nazywane są bielem. Najstarsze (wewnętrzne) natomiast części drewna ciemnieją, naczynia zostają zaczopowane przez pęcherzykowate utwory, tak zwane wcistki, powstające wskutek wrastania żywych komórek do naczyń. Te starsze … Czytaj dalej...

Pień drzewa

Drzewo jako żywy organizm składa się z ogromnej liczby żywych i martwych komórek, które są zróżnicowane odpowiednio do pełnionych funkcji i tworzą tkanki stałe, do których należą: mechaniczne (wzmacniające), okrywające, przewodzące, miękiszowe (spichrzowe, asymilacyjne), oraz tkanki twórcze (merystemy), z których przez podział i różnicowanie się powstają wszystkie tkanki stałe. Z tkanek tych zbudowane są poszczególne części drzewa: korona, składająca się … Czytaj dalej...

Rola drzew

Rola drzew w naszych czasach staje się coraz donioślejsza wobec potrzeby ochrony i kształtowania tego środowiska, które znajduje się w stanie postępującego zagrożenia. W kształtowaniu miast i osiedli dążymy do tego, aby drzewa stawały się w coraz większym stopniu częścią otoczenia człowieka, jego domu, miejsca pracy i wypoczynku.

Możemy być dumni, że mamy w Polsce ponad 20 tys. ha parków … Czytaj dalej...