Procesy fizjologiczne drzewa

Znajomość funkcji poszczególnych organów i części drzewa oraz znajomość zachodzących w nich procesów fizjologicznych jest podstawą do prawidłowego wykonywania wielu zabiegów związanych z pielęgnowaniem drzew.

Transport wody i soli mineralnych — prąd wstępujący. Do podstawowych procesów życiowych drzew należy pobieranie, …

Korona drzewa

Budowa korony. Korona drzewa powstaje na skutek rozgałęzienia się pędu głównego. Jeżeli rozgałęzienie następuje na pewnej wysokości, wówczas powstaje pień, który może być przedłużony w kierunku pionowym. Jeżeli zaś rozgałęzienie powstaje w części przyziemnej, mogą powstawać formy krzaczaste, zwane często …

Pień drzewa

Drzewo jako żywy organizm składa się z ogromnej liczby żywych i martwych komórek, które są zróżnicowane odpowiednio do pełnionych funkcji i tworzą tkanki stałe, do których należą: mechaniczne (wzmacniające), okrywające, przewodzące, miękiszowe (spichrzowe, asymilacyjne), oraz tkanki twórcze (merystemy), z których …

Rola drzew

Rola drzew w naszych czasach staje się coraz donioślejsza wobec potrzeby ochrony i kształtowania tego środowiska, które znajduje się w stanie postępującego zagrożenia. W kształtowaniu miast i osiedli dążymy do tego, aby drzewa stawały się w coraz większym stopniu częścią …