Wpływ zanieczyszczeń powietrza i gleby na drzewa

Wpływ zanieczyszczeń powietrza i gleby na drzewa.

Zanieczyszczenie powietrza.

Pojęcie zanieczyszczenia powietrza definiuje ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego z dnia 21.04.1966 r.

Według tej definicji jest to wprowadzenie do atmosfery substancji stałych, ciekłych lub gazowych, które mogą spowodować przekroczenie dopuszczalnych …

Właściwości biologiczne drzew

Właściwości biologiczne drzew

Zdolność korzenienia się. Zdolność korzenienia się (przekorzeniania gleby) jest to właściwość drzew polegająca na wytwarzaniu dużej ilości korzeni dla uzyskania możliwie największej łączności z glebą. Duża zdolność rozwoju korzeni jest charakterystyczna dla drzew szybko rosnących. Korzenie topól …

Wymagania drzew co do środowiska

Wymagania drzew co do środowiska

W miastach spotykamy różne gatunki i odmiany botaniczne drzew, pochodzące z różnych środowisk, różniących się czynnikami klimatycznymi, glebowymi i biotycznymi. Wymagania ekologiczne tych roślin oraz ich właściwości są więc znacznie zróżnicowane. Sadzi się ponadto mieszańce …