Właściwości biologiczne drzew

Właściwości biologiczne drzew

Zdolność korzenienia się. Zdolność korzenienia się (przekorzeniania gleby) jest to właściwość drzew polegająca na wytwarzaniu dużej ilości korzeni dla uzyskania możliwie największej łączności z glebą. Duża zdolność rozwoju korzeni jest charakterystyczna dla drzew szybko rosnących. Korzenie topól …